Škola plivanja

Rad sa djecom

Škola plivanja za djecu se održava na Olimpijskom bazenu Otoka u Sarajevu.

U školu plivanja mogu se upisati djeca od 5 godine starosti i više.

Sistem rada kluba zasnovan je na principima koji su u skladu sa potrebama i željama Članova kluba. U klubu se velika pažnja poklanja početnicima, odnosno mlađim kategorijama.

U zavisnosti od starosne dobi djeteta i osnovne vještine u plivanju kojom dijete vlada, djeca se svrstavaju u različite grupe.

Rad po grupama je neophodan jer omogućava homogenizaciju i bolje praćenje, a talentovanoj djeci bržu vertikalnu prohodnost ka naprednijim grupama.

Škola plivanja za djecu Sarajevo - Obuka neplivača

Škola plivanja za djecu

Obuka neplivača

Prva grupa

Prvi stepen je OBUKA NEPLIVAČA. Ciji rada ove grupe je da djecu što prije dovode do nivoa koji zadovoljava kriterijum za zvanje – PLIVAČ. Grupa obuhvata djecu već od 5 godine starosti.

Skola plivanja Sarajevo - Usavrsavanje tehnike

ŠKOLA PLIVANJA ZA DJECU

USAVRŠAVANJE TEHNIKE

Druga grupa

Sljedeća faza je prelazak u drugu grupu USAVRŠAVANJE TEHNIKE. U ovoj fazi djeca (polaznici) moraju da savladaju sve plivačke tehnike i elemente koje čine sportsko plivanje (startni skok, okreti, finiš itd.)

Skola plivanja Sarajevo - Sportska skola

Sportska škola plivanja

Treća grupa

Nakon testiranja sljedeći korak je prelazak u naredni stepen SPORTSKU ŠKOLU PLIVANJA. Rad u ovoj grupi može biti višegodišnji i obuhvata takmičare pionirskog uzrasta. Usavršavaju se svi oni elementi koji dominantno utiču na rezultat u plivanju i omogućava da djeca maksimalno razviju svoje potencijale i mogućnosti.

Skola plivanja Sarajevo - Takmicarska ekipa

Takmičarska ekipa

Četvrta grupa

TAKMIČARSKA EKIPA je grupa plivača koji su prešli prethodne faze a imaju potencijal, mogućnosti i želju da nastave sa plivačkim sportom do samog vrha.