Škola plivanja

Rad sa djecom i odraslima

Sistem rada kluba zasnovan je na principima koji su u skladu sa potrebama i željama Članova kluba.

U klubu se velika pažnja poklanja početnicima, odnosno mlađim kategorijama, ali i starijim licima koji žele poboljšati ili usavršiti tehnike plivanja.

Škola plivanja - rad sa djecom

Škola plivanja za djecu

U zavisnosti od starosne dobi djeteta i osnovne vještine u plivanju kojom dijete vlada, djeca se svrstavaju u različite grupe.
Škola plivanja - rad sa odraslima

Škola plivanja za odrasle

Škola se izvodi pojedinačno (instrukcije 1:1) i također obuhvata različite faze kroz koje polaznik mora da prođe.